Stała współpraca

1 2 >>

SIEPOMAGA.PL 2013-07-25 11:09:41

 

 

Siepomaga.pl to największy w Polsce portal charytatywny. Niesie pomoc potrzebującym dzięki darowiznom ofiarowywanym przez internautów. Są one kierowane do samych fundacji zajmujących się np. pomocą niepełnosprawnym lub bezpośrednio do konkretnych osób. Z uwagi na to, że Siepomaga współpracuje z setkami fundacji w Polsce, wybór celów, który można wesprzeć, jest ogromny. Pomoc dla chorych dzieci nie wyklucza pomocy zwierzętom czy pomocy biednym ludziom - każdy może wybrać ten rodzaj filantropii, który jest mu szczególnie bliski. Dodatkowo dzięki Siepomaga można również włączyć się w wolontariat w dowolnej fundacji w Polsce. Siepomaga - Razem wielką mamy moc.

RADIO BAJKA - blisko ucha Malucha 2012-07-05 11:05:48

 

 

Wspieramy Radio Bajka – blisko ucha Malucha, projekt prowadzony przez BAJKĘ – Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci.
Radio Bajka – blisko ucha Malucha to pierwszy w Polsce projekt radiowy o profilu poznawczo - edukacyjnym.
Radio Bajka – blisko ucha Malucha to projekt radiowy skierowany przede wszystkim do Dzieci w wieku 2 - 7 lat jak i do Rodziców oraz Opiekunów Najmłodszych.Misją radia jest wsparcie procesu kształtowania młodego pokolenia oraz wspomaganie Rodziców i Opiekunów Dzieci w procesie kształtowania Najmłodszych.


czytaj dalej

Fundacja VIS MAIOR 2012-02-06 11:34:04

 

 

 

Od 2002 wspieramy aktywne uczestnictwo  osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

kulturalnym, sportowym i zawodowym. Przeciwdziałamy dyskryminacji osób niewidomych m.in. w zakresie swobodnego poruszania się z psami przewodnikami, dostępu do różnych dóbr i usług oraz tajnego głosowania. Kształtujemy postawy otwartości względem osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie konferencji, lekcji w szkołach, szkoleń autorskich dla firm, wykładów, warsztatów psychologicznych.

Szkolimy psy przewodniki. Podaruj niewidomym zdrową parę oczu.

 

FUNDACJA VIS MAIOR

 


czytaj dalej

HOSTEL NOTA BENE 2011-03-22 13:07:46

 

 

Misja naszej organizacji to pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca,  życiu w zgodzie z sobą i społeczeństwem. Robimy to poprzez  indywidualne kontakty z osobami, które mimo młodego wieku znalazły się na zakręcie, wspólnie planujemy i towarzyszymy przy  podejmowaniu wyzwań,  jesteśmy gdy się usamodzielniają- opuszczają placówki i rozpoczynają wędrówkę w dorosłe życie. Nasze doświadczenia, rozmowy z wychowankami, śledzenie ich losów po opuszczeniu przez nich murów ośrodków pomogły nam zbudować ideę  HOSTELU „NOTA BENE”. Zwrot „NOTA BENE” z języka łacińskiego oznacza „zauważ dobrze” więc chcąc przekonać Cię do wsparcia naszego pomysłu zapraszamy do bliższego poznania jego założeń i zasad funkcjonowania.


czytaj dalej

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM 2011-03-22 12:59:00

 

 

 

Stowarzyszenie AD REM powstało z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje się młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań, usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i terapii.


czytaj dalej

ENGLISH WINTER CAMP 2010-12-17 12:57:29

 

English Summer / Winter Camp to programy charytatywne organizowane przez gdański odział Project Management Institute od 2004 roku w ramach letniej edycji i oraz od 2010 roku w ramach zimowej.  Głównym ich celem jest umożliwienie Dzieciom wychowującym się w domach dziecka uczestnictwa w wakacyjnych kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Akcję od 2007 roku wspiera Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 

 

http://www.gdansk.pmi.org.pl/english-winter-camp/

Polska Akademia Dzieci 2010-10-22 11:33:50

 

 

Projekt „Polska Akademia Dzieci” (PAD) jest projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opiera się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów oraz informatyzacji nauczania wczesnoszkolnego, od klasy 0. do klasy 6. Oparty jest on na koncepcji Uniwersytetów Dzieci, które od 2002 roku pojawiły się na różnych uczelniach w Europie; w Polsce m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przy Szkole Głównej Handlowej.

 

 

 

www.akademiadzieci.edu.pl

Fundacja "Dr Clown" 2009-11-18 10:23:52

 

 

Fundacja „Dr Clown” powstała w Polsce w 1999 roku, by leczyć chore dzieci poprzez śmiech i zabawę, zmniejszając tym samym smutek i ból związany z chorobą, przebywaniem w szpitalu oraz rozłąką z rodzicami. W 2005 roku swoją działalność rozpoczął gdański oddział, który skupia ludzi pragnących pomagać poprzez śmiechoterapię. Wolontariusze – Dr Clowni wędrują przez oddziały szpitalne oraz placówki specjalne by przynieść małym pacjentom radość. Nie wyjdą dopóki na twarzy każdego dziecka nie pojawi się przecudny uśmiech i dopóki każde dziecko nie otrzyma czerwonego noska  – symbolu clowna. Dr Clownem może być każdy – przyłącz się i Ty!

 

 

 

Iwona Guzowska wspiera Fundację / zobacz film /

Fundacja Hospicyjna

 

 

Fundacja Hospicyjna została powołana do życia przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów w 2004 roku. Z powodzeniem propaguje wiedzę o opiece hospicyjnej oraz pomaga ponad 100 placówkom hospicyjnym w całym kraju.

Od początków istnienia Fundacji jej celem jest wspieranie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Organizacja przekazuje temu ośrodkowi pieniądze pozyskane od darczyńców z województwa pomorskiego.

 


czytaj dalej

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

 

 

 

 

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku pomaga chorym terminalnie i ich rodzinom już od 1983 r. Otacza opieką ponad 1000 pacjentów rocznie, zarówno dorosłych jak i dzieci. Większość chorych przebywa we własnych domach, w których odwiedzani są przez zespoły opieki hospicyjnej - lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, wolontariuszy i kapelana. Część pacjentów trafia do domu hospicyjnego przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku-Wrzeszczu. W każdym wypadku pacjenci mogą liczyć na bezpłatną, profesjonalną opiekę, przytulną atmosferę oraz przyjaznych pracowników i wolontariuszy.

 

1 2 >>

2009 ® Iwona Guzowska, All Rights Reserved Projekt i wykonanie www.cesin.pl