Parlamentarna Grupa Uśmiechu

                                         

W dniu 14 października 2008 roku Grupa posłów postanowiła powołać do życia

 

Parlamentarną Grupę Uśmiechu.

 

Celem działania tej grupy jest tworzenie oraz propagowanie programów

 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy i promowania zdrowego stylu życia,

 

skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.

 

 

 

Do zadań grupy należy w szczególności:

 

  1. Propagowanie zasady „fair play" w życiu, polityce i w biznesie.

  2. Upowszechnianie programów i działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy poprzez:

  • edukację w zakresie uczciwej rywalizacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

  • popularyzowanie akcji „Wygrywaj Uśmiechem" na terenie Polski i całej Europy,
  • włączanie organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i innych instytucji do udziału w proponowanych akcjach oraz wspieranie działań autorskich w tym zakresie.
  1. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym:

  • ochrona zdrowia
  • działalność w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do Galerii  " WYGRYWAJ UŚMIECHEM"

 

2009 ® Iwona Guzowska, All Rights Reserved Projekt i wykonanie www.cesin.pl