https://guzowska.com/wp-content/uploads/2019/09/A.jpg
https://guzowska.com/wp-content/uploads/2019/09/B.jpg
https://guzowska.com/wp-content/uploads/2018/06/t.jpg
Facebook

Siła w grupie! Szukam grupy dobrych ludzi, którzy razem ze mną chcą pomagać. Chętnych zapraszam do zbiórki pieniędzy na siepomaga.pl. Zbieram na terapię osób z autyzmem. Kilku moich przyjaciół także zbiera pieniądze na ten cel. Jeżeli do 10 sierpnia uzbieram
co najmniej 3000 zł, to obiecuję: wylosować spośród darczyńców jedną osobę i zaprosić do restauracji Rucola w Gdańsku Oliwie, gdzie osobiście ugotuję i podam do stołu kolację! Wygrywałam już w sporcie wiele razy, ale ta wygrana będzie dla
mnie szczególna, bo dzięki niej będzie się żyło lepiej wielu osobom z autyzmem. Wygrajcie razem ze mną! Zbierzmy się na siepomaga.pl

Siepomaga.pl to największy w Polsce portal charytatywny. Niesie pomoc potrzebującym dzięki darowiznom ofiarowywanym przez internautów. Są one kierowane do samych fundacji zajmujących się np. pomocą niepełnosprawnym lub bezpośrednio do konkretnych osób.
Z uwagi na to, że Siepomaga współpracuje z setkami fundacji w Polsce, wybór celów, który można wesprzeć, jest ogromny. Pomoc dla chorych dzieci nie wyklucza pomocy zwierzętom czy pomocy biednym ludziom – każdy może wybrać ten rodzaj filantropii, który
jest mu szczególnie bliski. Dodatkowo dzięki Siepomaga można również włączyć się w wolontariat w dowolnej fundacji w Polsce. Siepomaga – Razem wielką mamy moc.